ธรรมจาริก ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าศรีบูรพา ขอนแก่น

แบ่งปันสิ่งดีๆ