พระธรรมเทศนา ครุสติ 8-14 ตุลาคม

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม ครุสติสถาน ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ในวันที่ 8-14 ตุลาคม 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *