พระธรรมเทศนา สวนพันดาว ๒๑-๒๖ ส.ค. ๕๙

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *