พระธรรมเทศนา เส้นทางสู่ความเป็นพุทธภาวะ

แบ่งปันสิ่งดีๆ

เส้นทางสู่ความเป็นพุทธภาวะ โดย.หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท
วัดพระธาตุแสงเทียน บ.ปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *