รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙

แบ่งปันสิ่งดีๆ

“รู้ตื่นเบิกบาน” เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙ จัดโดยกลุ่มเสบียงบุญ และกลุ่มมโนมัย ดำเนินการฝึกอบรมโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

One thought on “รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *