อบรมเจริญสติเจริญปัญญา

แบ่งปันสิ่งดีๆ

อบรมเจริญสติเจริญปัญญา


ณ วัดแพร่แสงเทียน
วันที่ 
๑-๖ ธันวาคม
สอบถาม คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖
หรือ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่
สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙?
?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *