อริยสัจจธรรม “สติ”มิติเพื่อความพ้นทุกข์

แบ่งปันสิ่งดีๆ

พระธรรมเทศนาโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *