แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ?อบรมเจริญสติเจริญปัญญา?

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
๒๘ ตุลาคม -๗ พฤศจิกายน อบรมเจริญสติเจริญปัญญา
ณ วัดแพร่แสงเทียน
สอบถาม คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖
หรือ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่
สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙

ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *