พระธรรมเทศนา ณ อาศรมมาตา

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนสามารถทำได้ในทุกอริยาบถ เป็นวิธีและรูปแบบที่ง่าย แต่ไม่ง่ายที่จะทำ เพราะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาและมีความจริงใจที่สูงมาก เพราะความจริงใจและศรัทธาอจจะเป็นคำง่ายๆ แต่ทำยาก คนทั่วไปพูดเหมือนง่าย แต่ทำไม่เป็นและไม่จริง ถ้ามีคุณสมบัติสองอย่างนี้แล้ว จะไม่ผิดหวังในการทำ เพราะคนจริงใจ

ความร้อนในใจ กลายเป็นความคิด

ย่างใจให้สุกด้วยทุกข์แท้ ความรู้สึกตัวของเรา มันจะเติบโตได้ ต้องอาศัยความร้อน ของความทุกข์ ไม่ใช่ความร้อนของร่างกาย ความร้อนที่เกิดขึ้นในใจ ไม่เหมือนความร้อนทางกาย มันออกมาเป็นความคิด เราจะคิดอยู่ ๓ เรื่องคือ ๑. คิดเรื่องที่เราชอบ เรียกว่า โลภะ ๒. คิดถึงเรื่องที่เราไม่ชอบ เรียกว่าโทสะ ๓. คิดเรื่อยเปื่อย เรียกว่าโมหะ เคยสังเกตไหมว่า ๓ เรื่องนี้ เราคิดเรื่องไหนมากที่สุด ถ้าเป็นเทวดาจะคิดเรื่องแรก คิดแต่เรื่องพอใจ คิดแต่เรื่องมีความสุข ถ้าเป็นสัตว์ทั่วไป ก็จะคิดถึงเรื่องไม่พอใจ คิดอะไรหาเรื่องทำที่มันสนุกๆ แต่มันก็ทุกข์ พวกที่เป็นสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็จะคิดเรื่องเรื่อยเปื่อยไป ไม่แน่อาจเป็นเทวดาอินทร์ พรหมก็ได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านให้คิด ประเภทที่ ๔ คือ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง รวมเป็นเรื่องหลักๆ ๒ เรื่อง คือ กุศลกับอกุศล ความโลภ โกรธ หลง เรียกว่า อกุศล ความไม่โลภ […]

พระธรรมเทศนา รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรม ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙      

เด็กเลี้ยงสติ

เผลอแล้วไม่เป็นไร เริ่มต้นใหม่ได้ บางคนถามว่า ขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมไปนานๆ มันรู้สึกเบื่อหรือฟุ้ง จะแก้ไขอย่างไร? สำหรับเรื่องนี้เป็นปัญหาธรรมดามากๆ ที่เราต้องเจอมันทุกครั้งที่เริ่มภาวนา โดยเฉพาะสำหรับผู้ใหม่ ความรู้สึกเบื่ออาจจะมาหลายสาเหตุ วิธีแก้ ตอนแรกที่เริ่มต้นภาวนา (สำหรับผู้เคยเจริญสติมาแล้วระดับหนึ่ง) คุณก็ต้องเรียบเรียงความรู้สึกตัว ให้เป็นระเบียบก่อน คือตั้งสติคอยเฝ้าดูความรู้สึก แบบหยาบๆ ง่ายๆ ไปก่อน ความรู้สึกตัวตรงไหนชัด ก็สังเกตจุดนั้นไปเรื่อยๆ การเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง ให้ตั้งสติรู้ชัดๆเสมอ ถ้าเผลอขยับขับเคลื่อนกาย ส่วนไหนไม่ชัด ให้ตั้งใจขยับใหม่ แบบทบทวน การตั้งต้นรู้ตัวใหม่เสมอ อย่าคิดว่าไม่จำเป็น สำหรับหลวงพ่อเห็นว่า จำเป็นมากทีเดียว ภาษาฝรั่งเรียกว่า Double check เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ทางจิตภาวนา ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเผลอเคลื่อนไหวเมื่อไร อย่ารีบปล่อยผ่าน พอรู้ตัวว่าเผลอเคลื่อนไหว กลับมาตั้งต้นใหม่เสมอ อาการแบบนี้เรียกว่า double check สติระดับรูปนาม แม้แต่ทางจิตก็ทำเช่นดียวกัน เมื่อเผลอคิด ก็กลับมารู้ตัวใหม่ แต่มิใช่กลับมาคิดใหม่อีกครั้งนะ เราคิดอะไรไป มันจะพันกันยุ่งเลย เราไม่ปฏิเสธที่จะคิด แต่ให้รู้ทันให้มากที่สุด เช่น มันเผลอคิดไปสิบครั้ง […]

รวมพระธรรมเทศนา ณ วัดดอย ก.ค.-ส.ค. ๕๙

พระอาจารย์มหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรมที่วัดพระธาตุแสงเทียน เริ่องแนวทางการเจริญภาวนาให้ถูกวิธี คุณค่าของธาตุสี่ วิปัสสนู-วิปัสสนา กัลยาณมิตรสูตร เทวสูตร แสงธรรมแสงเทียน กรองน้ำกรองจิต การจัดการความคิด ปฏิจจสมุปบาท cr: นันท์ ภักดี (Phakdee Nun)          

พระธรรมเทศนา ณ เบิกฟ้าธรรมาศรม สุพรรณบุรี

ปฏิบัติถูกเป็นอย่างไร? ถามเจ้าค่ะ: คนเจริญสติถูกต้องดีแล้ว ควรมองโลกภายนอก ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแต่ละวันอย่างไร? ตอบ: ถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง และไปนานเข้า จะทำให้เราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ และจิตใจของเรา จะอ่อนโยน เกิดความเมตตากรุณามากขึ้น จะให้อภัยกับคนที่คิดเห็นต่างจากเราได้มากขึ้น เห็นอกเห็นใจคนผิดพลาดมากขึ้น จะเกิดสติปัญญาอย่างแหลมคม คิดช่วยเหลือและ แก้ไขเขาทั้งตรงและทางอ้อม ไม่นิ่งดูดายในความผิดพลาดแม้เล็กน้อย ถ้าสิ่งนั้นจะนำไปสู่ความเสียแก่สังคมส่วนกว้าง และส่วนตัวจะมีความใคร่ครวญก่อนพูด ก่อนทำ ก่อนคิดเสมอ นั้นคือเป็นผลของการปฏิบัติโดยแท้ จะทำอะไรตามอารมณ์อยาก ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ พระพุทธยานันทภิกขุ ……………………… VDO เรื่องเจริญแบบเคลื่อนไหว แสดงไว้ที่เบิกฟ้าธรรมาศรม สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท อบรมเจริญสติแก่คณะครูอาจารย์โรงเรียนรุ่งอรุณ อาศรมศิลป์ และโรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ