เชิญร่วมงานบุญ ทอดกฐินสามัคคีที่วัดดอย

ขอเรียนเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อบูรณะซ่อมแซมและสร้างเสนาสนะสงฆ์ ที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ๕ รายการคือ ๑. บ้านพักรับรองผู้ปฏิบัติธรรม ๒. พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ๓. เทคอนกรีตถนนจากวัดสู่หมู่บ้าน ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ๔. ทำทางเดินขึ้นเขาเชื่อมระหว่างกุฎิพระ แต่ละหลังเพื่อความปลอดภัย ๕. สมทบกองทุน พิมพ์หนังสือธรรมะของ พระพุทธยานันทภิกขุ หากท่านประสงค์จะโอนปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญ สามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเด่นชัย เลขที่บัญชี 012-1-12932-9 โอนแล้วกรุณาส่ง SMS แจ้งที่ 081-9184480    

สุขเวทนาอันน่ากลัว

สังโยชน์ คือความพอใจ ไม่พอใจ เฉยๆ เมื่ออายตนะหกทำงานร่วมกันคือ ตากระทบสัมผัสรูป เสียงกระทบหู กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบลิ้น สัมผัสกระทบกาย และอารมณ์กระทบใจ   คนทั่วไปที่ยังไม่ได้ อบรมวิปัสสนามาก่อน หรือวิปัสสนามาผิดทาง   ก็จะเกิดเวทนา 3 อย่าง คือรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ และเฉยๆ แบบไม่ใส่ใจ   ส่วนทางกายนั้น ก็มีฐานความรู้สึกทางกาย อยู่ตลอดเวลา คือ รู้สึกสบาย ไม่สบาย ไม่ชัดว่าสบายหรือไม่สบาย   เวทนาทั้งสามจะเกิดขึ้นทันที แต่จะเกิดที่ละอย่าง ในสามอย่างนั้น   ความรู้สึกนั้นคือพอใจ ไม่พอใจ และเฉยๆ จึงถูกสมมุติ เป็นภาษาตำราว่า “สังโยชน์”   ที่มาของสังโยชน์ เช่นตากระทบรูปดอกไม้ (ขาดสัมมาสติสัมมาปัญญา) รู้สึกพอใจในดอกไม้ กามสังโยชน์เกิดขึ้นทันที   ถ้ารู้สึกไม่พอใจ เพราะดอกไม้อาจจะเหี่ยวหรือไม่สวย เกิดปฏิฆะสังโยชน์ทันที   หรือเห็นดอกไม้แล้ว ไม่รู้สึกอะไรเลย […]