งานประชุมพระในสายงานหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ณ ธรรมคีตศิลป์ จ.ระยอง ๑ ต.ค. ๖๐

การประชุมพระในสายงานหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ณ ธรรมคีตศิลป์ จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

กฐินสามัคคี วัดพระธาตุแสงเทียน (๒๙ ต.ค. ๖๐)

#แจกฟรีหนังสือสำหรับผู้ร่วมทำบุญงานกฐินวัดพระธาตุแสงเทียน วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เลขที่บัญชี 012-1-12932-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสูงเม่น Line ID: Nuch_5205 โทร. 081-9184480 “นาโนแห่งมหาสติ” คือของขวัญล้ำค่าที่หลวงพ่อพระพุทธยานันทภิกขุ(หลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโท)และทีมงานเผยแพร่สื่อธรรมพุทธยานันทภิกขุ ตั้งใจมอบแด่ทุกท่านที่ไปร่วมงานกฐินสามัคคีวัดพระธาตุแสงเทียน(วัดดอย)ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัยในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมคำบรรยาย ของ หลวงพ่อในงานอบรม “การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว” ในสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มศิษย์ที่ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามคำแนะนำการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวใน Version ของหลวงพ่อแล้ว หลายๆท่านเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ จึงได้อาสาช่วย กันถอดคัดลอกเสียงธรรมบรรยายของหลวงพ่อออกมา แล้วเรียบเรียง ขัดเกลาสำนวน ส่งมาถวายให้หลวงพ่ ปรับปรุงเนื้อหาให้น่าอ่านมากขึ้น แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม สาระสำคัญที่หลวงพ่อ ได้นำมาเน้นย้ำในช่วงการเผยแพร่ในยุคหลังๆนี้ พอจะแยกเป็นประเด็นสำคัญๆได้ดังนี้ 1. เน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่าง สติแบบสัญชาตญาณ กับสติแบบปัญญาญาณ 2. เน้นให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าวิธีการเปลี่ยน แปลงกฎของไตรลักษณ์ ให้เป็นกฎของไตรสิกขานั้นทำได้อย่างไร...

พิธีปิดโครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (19 กันยายน 2560)

พิธีปิดโครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (19 กันยายน 2560)

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ ณ วัดป่าโคกดินแดง ๑๖ ก.ย. ๖๐

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ ณ วัดป่าโคกดินแดง ๑๖ ก.ย. ๖๐ นำปฏิบัติโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1961053220836433/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586211183134/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586271183128/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586414516447/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808149491518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808119176518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808122396518/  

อาจาริยบูชา ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ วัดโมกขพลาราม ขอนแก่น ๑๓ ก.ย. ๖๐

อาจาริยบูชา ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ วัดโมกขพลาราม ขอนแก่น ๑๓ ก.ย. ๖๐ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825554431068198/ https://web.facebook.com/thiphayasthan/videos/1821818557858551/ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825577267732581/ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825554431068198/ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825539097736398/ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1826884294268545/

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๙-๑๒ ก.ย. ๖๐ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๙-๑๒ ก.ย. ๖๐ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ นำปฏิบัติโดยพระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ), พระอาจารย์สมพงษ์ อินโชโต และพระในสายงานหลวงพ่อเทียน      

๑๐๗ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เนื่องในวาระ ๑๐๗ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ โดยพระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ) ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๙-๑๐ ก.ย. ๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. (วันอาทิตย์ครึ่งวัน) เชิญติดตามการถ่ายทอดสดและภาพกิจกรรมได้ที่ F: หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ขอขอบคุณภัตตาคารสีฟ้าเจ้าภาพอาหารกลางวัน สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่ www.regis.bia.or.th *ในกรณีที่ลงทะเบียนเต็มแล้ว ยังสามารถรับผู้ปฏิบัติเสริมได้ไม่จำกัดจำนวน* ถ้ามีผู้ปฏิบัติเกินจำนวน ๒๐๐ ท่าน จะขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งด้านในและอาหารกล่องฟรี แก่ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต (โดยจะมีจอมอนิเตอร์ถ่ายทอดสดด้านนอก และอาหารจานแมวราคาประหยัดไว้บริการ)    

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (22 ส.ค. 60)

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (22 สิงหาคม 2560)