ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ๔๒”

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (เย็น ๓๐ ก.ค.๖๐) เรื่อง สามีจิกรรม ผิดสมมติคนอื่นลงโทษ ผิดปรมัตถ์ลงโทษตัวเอง ผู้มีคุณธรรมต่ำไปล่วงละเมิดผู้มีคุณธรรมสูงเป็นบาป เราจึงต้องมีพิธีการขอขมาตามประเพณีที่ดีงาม พุทธศาสนามีสองระบบ ระบบสมมติและระบบปรมัตถ์ ระบบสมมติใช้กับสังคมส่วนรวม ระบบปรมัตถ์ใช้กับสังคมส่วนตัว สังคมส่วนรวม คำว่าสมมติเป็นข้อตกลงร่วมกัน เรียกชื่อนี้เป็นป้า ชื่อนี้เป็นพ่อ สมมติผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ ชายคนนี้เป็นพ่อ เราก็ต้องเรียกตามนั้น ถ้าไม่เรียกตามนั้นก็จะผิดสมมติ เราเรียกผู้ชายคนนั้นเป็นพระ เราก็เคารพแบบพระ เรียกว่าทำถูกต้องตามสมมติ เรียกคนนี้ว่าพ่อแม่ ก็ต้องเคารพเป็นพ่อแม่ ซึ่งความจริงแล้วโดยปรมัตถ์ เป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้า เป็นรูปนามเหมือนกันหมด แต่โดยสมมติท่านจะแยกแยะไว้ตามสถานะ คนไหนไปล่วงละเมิดผิดพลาดเข้าก็ถือว่าผิดสมมติ บ้านเราเรียกว่าผิดผีบ้าง ผิดเทดาบ้าง เป็นเทวทัณฑ์ พรหมทัณฑ์ เทวดาลงโทษ พรหมลงโทษ ผีลงโทษ เพราะผิดสมมติ แต่ถ้าผิดปรมัตถ์ เราลงโทษตัวเอง ถ้าผิดสมมติคนอื่นลงโทษ การลงโทษตัวเองกับคนอื่นลงโทษ อันไหนมีความถูกต้องมากกว่ากัน การลงโทษตัวเองหมายความว่าคนนั้นต้องสำนึกผิดก่อน แล้วลงโทษตัวเองว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำอีก ข้าพเจ้าจะไม่พูดอีก ไม่คิดอีก คนนั้นก็จะหยุดพูด หยุดทำ หยุดคิด ในสิ่งที่ไม่ดีงาม […]

พระธรรมเทศนา การค้นพบตัวเองคือการค้นพบโลกุตตรธรรม

พระธรรมเทศนา การค้นพบตัวเองคือการค้นพบโลกุตตรธรรม จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรีทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith                         เกือบสามพันปีมาแล้วไม่มีทีท่าว่า คุณค่าของสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบจะหมดไป ทุกคนสามารถค้นพบตัวเองได้ ส่วนใหญ่เรามีแต่พุ่งจิตออกไปข้างนอก ถ้าลมพัดมาจากข้างนอก มาถูกตัวเรา เรารู้สึกเย็นสบาย ขึ้นชื่อว่าลม จะเย็นเหมือนกันหมดหรือไม่? ลมที่เข้ามาสู่ตัวเรา-เย็น แต่ลมที่ออกจากตัวเรา-ร้อน เหมือนสิ่งที่มากระทบ จิตที่ดึงกลับเข้ามา เป็นจิตที่เย็น จิตที่ส่งออกไป เป็นจิตที่ร้อน เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ จิตที่ไม่ได้ฝึกฝน มันจะต้องพุ่งออกไปในอดีต อนาคต เรื่องของสิ่งอื่น คนอื่น เรื่องอื่น ไม่ใช่สิ่งที่กลับเข้ามาหาตัวเอง สิ่งที่ดีที่สุด ถ้าจิตมันพุ่งออกไปขนาดไหน ชื่อว่ายังไม่ดีที่สุด จนกว่าจะดึงจิตกลับเข้ามา ส่วนจะกลับเข้ามาอย่างไร […]